Online školenie

Bezpečnosť práce (BOZP)

Zákonné školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v súlade s platnou legislativou.

§ Vyžaduje zákon

Vyskúšajte teraz

Edjet - Online školenie BOZP
§

Školenie je povinné

Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. musí každý zamestnávateľ zabezpečiť školenie pre všetkých svojich zamestnancov.

60 minút

Zamestnanci potrebujú na absolvovanie školenia iba jednu hodinu. Dlhé obdobie platnosti.

Cieľ školenia

Cieľom školenia je zabezpečiť bezpečné pracovisko v súlade s platnými právnymi predpismi.

Obsah školenia

Školenie BOZP zahŕňa 2 kurzy.
Jeden pre bežných zamestnancov a jeden pre manažérov.

Zamestnanci

Základný kurz pre bežných zamestnancov zahŕňa:

 • Prečo je dôležitá bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci?
 • Čo je BOZP?
 • Zákonník práce
 • Práva a povinnosti zamestnancov
 • Riziká a opatrenia
 • Elektrické zariadenia, ohrievače a spotrebiče
 • Úraz elektrickým prúdom
 • Ergonómia práce na počítači, notebooku, tablete a mobilnom telefóne
 • Ručná manipulácia s bremenami, správne zdvíhanie bremien
 • Nebezpečenstvo pádu z výšky alebo hĺbky
 • Požiar, výbuch, čo robiť v prípade požiaru?
 • Osobné ochranné prostriedky (OOP)
 • Bezpečnostné značky a signály
 • Prvá pomoc, lekárničky
 • Organizácia bezpečnosti BOZP vo vašej organizácii
 • Kategorizácia prác
 • Záverečný test

Vedúci zamestnanci

Následný kurz pre vedúcich pracovníkov zahŕňa:

 • Povinnosti vedúcich zamestnancov
 • Stroje a technické zariadenia
 • Pracovné úrazy
 • Mimoriadne udalosti
 • Povinnosti zamestnávateľa
 • Oboznámenie nového zamestnanca s predpismi
 • Spracovanie a riadenie BOZP a OPP
 • Zabezpečenie pravidelného školenia BOZP a bezpečnosti
 • Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
 • Poskytovanie ochranných prostriedkov (OOP)
 • Vybavenie pracoviska požiarnym zariadením
 • Inštalácia bezpečnostného značenia
 • Vykonávanie údržby a revízií
 • Zaznamenávanie a hlásenie úrazov
 • Inšpekcia práce
 • Záverečný test

Vedúci zamestnanci musia najprv absolvovať základný kurz pre zamestnancov.

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone +420 777 967 347 a my vám pomôžeme.

Ukážka obsahu

Varianty kurzu

Legislatíva

 • Česká republika
 • Slovenská republika

Jazyk

 • Čeština
 • Slovenčina
 • Angličtina
 • Bulharčina
 • Rumunčina
 • Ukrajinčina
 • Nemčina
 • Ruština
 • Turečtina
 • Maďarčina
 • Poľština
 • Vietnamčina

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone +420 777 967 347 a my vám pomôžeme.


Úspešné príbehy

Mnohé spoločnosti z najrôznejších odvetví sa rozhodli pre lepší spôsob školenia svojich zamestnancov.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Vyskúšajte teraz contact_support Kontaktujte nás

Vyskúšajte 30 dní úplne zadarmo a bez záväzkov.