Edjet LMS

Organizácia zákonného školenia

Edjet LMS pokrýva a automatizuje všetky potreby školení v oblasti BOZP.

Vyskúšajte teraz

Vyskúšajte 30 dní úplne zadarmo a bez záväzkov.

Edjet Training
Edjet Courses

Platná legislatíva

Školenie vždy v súlade s aktuálnou legislatívou.

Naše školenia sú navrhnuté v súlade s legislatívou a realitou konkrétnej krajiny.

radio_button_unchecked 
Odborné záruky.
radio_button_unchecked 
Aktualizácie a prístup k novým verziám.
radio_button_unchecked 
K dispozícii v rôznych jazykoch.
Čeština
Slovenčina
Angličtina
Bulharčina
Rumunčina
Ukrajinčina
Nemčina
Ruština
Turečtina
Maďarčina
Poľština
Vietnamčina

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone +420 777 967 347 a my vám pomôžeme.

Úvodné a pravidelné školenie

Edjet LMS sa stará o všetky školenia v súlade s legislatívou.

  • Sledovanie dátumov
  • Oznámenie
  • Školenie
  • Testovanie
  • Certifikácia
  • Reporty

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone +420 777 967 347 a my vám pomôžeme.

Edjet Training

Certifikáty pre používateľov

Výstupom absolvovaného školenia je menný certifikát

radio_button_unchecked 
Názov školenia a vašej spoločnosti.
radio_button_unchecked 
Identifikácia osoby s odbornou spôsobilosťou.
radio_button_unchecked 
Dátum vydania a platnosti.
radio_button_unchecked 
Archivácia a monitorovanie platnosti školení.

Edjet Training

Správa používateľov

Pozvite a zaškoľte svoj tím alebo celú organizáciu

radio_button_unchecked 
Rôzne spôsoby pridávania používateľov.
radio_button_unchecked 
Import a aktualizácia z CSV.
radio_button_unchecked 
Správa používateľov a skupín, organizačná štruktúra.
radio_button_unchecked 
Priradenie školenia používateľom.
Edjet LMS

Špecifiká BOZP a OPP

Vložte dokumentáciu BOZP do vášho školenia

Poskytnite zamestnancom miestne informácie a pokyny týkajúce sa BOZP.

radio_button_unchecked 
Vložte fotografie.
radio_button_unchecked 
Úprava telefónnych čísel.
radio_button_unchecked 
Ľahko, bez poznania html a bez nás.

Pomocou funkcie histórie sa môžete vrátiť k staršej verzii obsahu. sentiment_satisfied

Edjet Training

Automatizácia školenia

Nástroje na organizáciu zákonného školenia pracujú pre vás

radio_button_unchecked 
Organizácia zákonného školenia
radio_button_unchecked 
Automatické pridelenie školenia
radio_button_unchecked 
Automatické testovanie znalostí
radio_button_unchecked 
Automatické vydávanie certifikátov
radio_button_unchecked 
Pozvánky a oznámenia
radio_button_unchecked 
Pravidelné správy

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone +420 777 967 347 a my vám pomôžeme.

Edjet Training

Reporty

Dokonalý prehľad o stave školenia

radio_button_unchecked 
Hlavný panel a súbor prehľadných hlásení.
radio_button_unchecked 
Vlastné reporty a grafy.
radio_button_unchecked 
Export dát do iných aplikácií.

fungují všude

Školenie Edjet funguje všade

Naše školenia sú adaptívne a správne sa zobrazujú na všetkých zariadeniach vrátane počítačov PC, Mac, tabletov a telefónov (Android a iOS).

Potrebujete len webový prehliadač.

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone +420 777 967 347 a my vám pomôžeme.


Úspešné príbehy

Mnohé spoločnosti z najrôznejších odvetví sa rozhodli pre lepší spôsob školenia svojich zamestnancov.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Vyskúšajte teraz contact_support Kontaktujte nás

Vyskúšajte 30 dní úplne zadarmo a bez záväzkov.