Online školenie

Ochrana pred požiarmi (OPP)

Zákonné školenie o požiarnej ochrane v súlade s platnou českou legislatívou.

§ Vyžaduje zákon

Určené pre Slovensko | Dostupné jazyky

Vyskúšajte si to zadarmo

Ochrana pred požiarmi (OPP)
§

Školenie je povinné

Podľa zákona č. 262/2006 Z. z. musí každý zamestnávateľ zabezpečiť školenie pre všetkých svojich zamestnancov.

45 minút

Absolvovanie školenia trvá zamestnancovi menej ako hodinu. Dlhé obdobie platnosti.

Cieľ školenia

Cieľom školenia je zabezpečiť bezpečné pracovisko v súlade s platnými právnymi predpismi.

Obsah školenia

Školenie OPP zahŕňa 2 kurzy.
Jeden pre radových zamestnancov a jeden pre manažérov.

Zamestnanci

Základný kurz pre bežných zamestnancov zahŕňa:

 • Čo je požiarna ochrana a aké sú jej ciele
 • Zákon o požiarnej ochrane
 • Povinnosti občanov a zamestnancov
 • Protipožiarne riešenia, nebezpečenstvá a riziká
 • Zásady bezpečného pracoviska
 • Požiarna prevencia
 • Likvidácia požiaru
 • Používanie protipožiarnych a technických prostriedkov
 • Oznamovanie požiaru, vyhlásenie poplachu, evakuácia
 • Prvá pomoc pri požiaroch
 • Oboznámenie sa s organizáciou a dokumentáciou požiarnej ochrany
 • Kedy a kam volať, kontakty pre prípad núdze
 • Záverečný test

Vedúci zamestnanci

Následný kurz pre vedúcich pracovníkov zahŕňa:

 • Právne predpisy, vyhlášky a technické normy
 • Zodpovednosť vedúceho zamestnanca a organizácie
 • Posúdenie požiarneho nebezpečenstva a úrovne
 • Školenie zamestnancov
 • Kontrolné činnosti
 • Úplný zoznam dokumentov OPP
 • Prevencia závažných nehôd
 • Jednotky požiarnej ochrany
 • Klasifikácia nebezpečných látok a zmesí
 • Právna zodpovednosť, pokuty, priestupky a náhrada škody
 • Záverečný test

Vedúci zamestnanci musia najprv absolvovať základný kurz pre zamestnancov.

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone 777 967 347 a my vám pomôžeme.

Ukážka obsahu

Kurzy Edjet

Tento kurz je súčasťou komplexného súboru kurzov Edjet.

Zákonná odborná príprava

Ponúkame súbor zákonných kurzov vrátane školení BOZP, OPP a vodičov a ďalších.

Jedna cena

Všetky kurzy sú k dispozícii za jednu nízku cenu.

Aktualizácie obsahu

Obsah kurzov sa pravidelne aktualizuje v súlade s platnými právnymi predpismi.

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone 777 967 347 a my vám pomôžeme.


Úspešné príbehy

Mnohé spoločnosti z najrôznejších odvetví sa rozhodli pre lepší spôsob školenia svojich zamestnancov.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Začať teraz contact_support Chcem ponuku

Vyskúšajte 30 dní úplne zadarmo a bez záväzkov.