Online školenie

Ochrana životného prostredia

Online environmentálny kurz.

Určené pre Slovensko | Dostupné jazyky

Vyskúšajte si to zadarmo

Ochrana životného prostredia
§

Školenie nie je povinné

Zamestnávateľ nemusí zabezpečiť školenie. Spoločnosť Edjet odporúča, aby boli všetci zamestnanci vyškolení.

45 minút

Absolvovanie školenia trvá zamestnancovi menej ako hodinu. Dlhé obdobie platnosti.

Cieľ školenia

Cieľom školenia je základná schopnosť poskytnúť prvú pomoc na pracovisku aj mimo neho.

Obsah školenia

 • Prečo je ochrana životného prostredia dôležitá?
 • História
 • Vzťah medzi ekológiou a politikou
 • Globalizácia a životná úroveň
 • Právny rámec a právne predpisy v Českej republike
 • Právne povinnosti
 • Príklady porušení OEP
 • Riziká pre životné prostredie
 • Globálne otepľovanie
 • Sociálne dôsledky globálneho otepľovania
 • Znečistenie ovzdušia
 • Voda a jej znečistenie
 • Pôda a jej znečistenie
 • Lesy a ich ohrozenie
 • Odpad a jeho likvidácia
 • Ekologické katastrofy
 • Jadrové katastrofy
 • Ropné nehody
 • Genetické modifikácie
 • Prevencia znečisťovania životného prostredia
 • Udržateľný rozvoj
 • Environmentálne organizácie a hnutia
 • Nástroje na ochranu životného prostredia
 • Inteligentné mestá a ekologické riešenia
 • Elektromobilita
 • Právna ochrana životného prostredia
 • Emisné kvóty a obchodovanie s nimi
 • Čo robiť v prípade porušenia ochrany životného prostredia
 • Záverečný test

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone 777 967 347 a my vám pomôžeme.

Ukážka obsahu

Kurzy Edjet

Tento kurz je súčasťou komplexného súboru kurzov Edjet.

Zákonná odborná príprava

Ponúkame súbor zákonných kurzov vrátane školení BOZP, OPP a vodičov a ďalších.

Jedna cena

Všetky kurzy sú k dispozícii za jednu nízku cenu.

Aktualizácie obsahu

Obsah kurzov sa pravidelne aktualizuje v súlade s platnými právnymi predpismi.

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone 777 967 347 a my vám pomôžeme.


Úspešné príbehy

Mnohé spoločnosti z najrôznejších odvetví sa rozhodli pre lepší spôsob školenia svojich zamestnancov.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Začať teraz contact_support Chcem ponuku

Vyskúšajte 30 dní úplne zadarmo a bez záväzkov.