Online kurzy

Vždy v súlade s platnými právnymi predpismi.

Začať teraz contact_support Chcem ponuku

Základná právna príprava

Balík obsahuje celkovo 5 kurzov:

Bezpečnosť práce (BOZP)
Bezpečnosť práce (BOZP)
Bezpečnosť práce

§ Určené pre Slovensko | Dostupné jazyky
Online školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré sú plne v súlade s platnou legislatívou. Zahŕňa kurz pre zamestnancov a manažérov.

Ochrana pred požiarmi (OPP)
Ochrana pred požiarmi (OPP)
Ochrana pred požiarmi

§ Určené pre Slovensko | Dostupné jazyky
Online školenie o požiarnej ochrane, ktoré je plne v súlade s platnou legislatívou. Zahŕňa kurz pre zamestnancov a manažérov.

Vodiči motorových vozidiel
Vodiči motorových vozidiel
Školenie vodičov

§ Určené pre Slovensko | Dostupné jazyky
Online školenie vodičov a školenie o vedení vozidla, ktoré je plne v súlade s platnými právnymi predpismi.

Bonusové školenie

Balík obsahuje 12 ďalších kurzov:

Prvá pomoc
Prvá pomoc

Určené pre Slovensko | Dostupné jazyky
E-learningový kurz prvej pomoci naučí vašich zamestnancov poskytovať prvú pomoc.

Kybernetická bezpečnosť
Kybernetická bezpečnosť
Kybernetická bezpečnosť

Určené pre Slovensko | Dostupné jazyky
Online kurz zameraný na informačnú a kybernetickú bezpečnosť podľa zákona č. 181/2014 Z. z.

GDPR
GDPR

Určené pre Slovensko | Dostupné jazyky
Online školenie zamerané na oboznámenie sa s aktuálnymi otázkami ochrany osobných údajov.

Prevencia Covid-19
Prevencia Covid-19

Určené pre Slovensko | Dostupné jazyky
Online školenie o prevencii Covid-19 na pracovisku a inde.

Bezpečnosť vo výškach
Bezpečnosť vo výškach

Určené pre Slovensko | Dostupné jazyky
Online školenie o bezpečnosti vo výškach.

Ozbrojený útok
Ozbrojený útok

Určené pre Slovensko | Dostupné jazyky
Online školenie o tom, ako sa brániť v prípade útoku ozbrojeného útočníka.

Prevencia prania špinavých peňazí (AML)
Prevencia prania špinavých peňazí (AML)

Určené pre Slovensko | Dostupné jazyky
Elektronický kurz o prevencii prania špinavých peňazí.

Ochrana životného prostredia
Ochrana životného prostredia

Určené pre Slovensko | Dostupné jazyky
Online kurz o ochrane životného prostredia.

Zdravý životný štýl
Zdravý životný štýl

Určené pre Slovensko | Dostupné jazyky
Online kurz zameraný na zdravý životný štýl a stravovanie.

Riadenie času
Riadenie času

Určené pre Slovensko | Dostupné jazyky
Online kurz zameraný na efektívne riadenie času a zvládanie úloh a stresu.

Finančná gramotnosť
Finančná gramotnosť

Určené pre Slovensko | Dostupné jazyky
Online kurz zameraný na rozumné hospodárenie s peniazmi.

Mediálna gramotnosť
Mediálna gramotnosť

Určené pre Slovensko | Dostupné jazyky
Online kurz vám pomôže pochopiť súčasné mediálne prostredie, sociálne siete a dezinformácie.

Neobmedzený prístup

Zamestnanci majú neobmedzený prístup k obsahu kurzov aj po ich ukončení.

Certifikát

Po úspešnom absolvovaní sa zamestnancovi vydá osvedčenie.

Aktualizácie obsahu

Obsah kurzov sa pravidelne aktualizuje v súlade s platnými právnymi predpismi.

fungujú všade

Kurzy Edjet fungujú všade

Naše kurzy sú adaptívne a správne sa zobrazujú na všetkých zariadeniach vrátane počítačov PC, Mac, tabletov a telefónov (Android a iOS).

Potrebujete len webový prehliadač.

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone 777 967 347 a my vám pomôžeme.


Úspešné príbehy

Mnohé spoločnosti z najrôznejších odvetví sa rozhodli pre lepší spôsob školenia svojich zamestnancov.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Začať teraz contact_support Chcem ponuku

Vyskúšajte 30 dní úplne zadarmo a bez záväzkov.