Bezpečnosť práce a požiarna ochrana

Bezpečnosť vašich zamestnancov je vždy prvoradá. Nechajte to na odborníkov.
Začať teraz Chcem ponuku

Služby

Poradenstvo a dokumentácia BOZP a OPP

Získajte efektívne a cenovo dostupné riešenie, ktoré vám ušetrí čas a peniaze.

Bezpečnosť práce

Zabezpečenie všetkých povinností v oblasti BOZP vyplývajúcich zo zákona pre každú spoločnosť a samostatne zárobkovo činné osoby.

Ochrana pred požiarmi

Zabezpečenie všetkých požiadaviek OPP vyplývajúcich zo zákona pre každú spoločnosť a samostatne zárobkovo činné osoby.

Životné prostredie (Životné prostredie)

Zabezpečenie opatrení stanovených v právnych predpisoch na predchádzanie environmentálnym škodám.

Revízia technického vybavenia

Zabezpečovanie revízií a kontrol technických zariadení v súlade s právnymi požiadavkami.

Koordinátor BOZP

Zabezpečenie činnosti koordinátora BOZP na stavenisku v súlade so zákonom.

Dokumentácia BOZP a OPP

Príprava a vedenie predpísanej dokumentácie BOZP a OPP.

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone 777 967 347 a my vám pomôžeme.

Ako to funguje?

1 Dotaz

Kontaktujte nás a oznámte nám všetky svoje požiadavky. Budeme potrebovať niekoľko základných informácií o vašej spoločnosti (počet zamestnancov a ich profesie, odvetvie podnikania, adresa podniku).

Chcem ponuku

2 Ponuka

Na základe vašej požiadavky pripravíme cenovú ponuku a návrhy zmlúv a pridelíme vám vhodného partnera v oblasti BOZP.

3 Podpisovanie zmlúv

Všetky služby sa poskytujú na základe transparentného zmluvného vzťahu medzi vami a spoločnosťou Edjet (školenie BOZP) a vami a naším partnerom v oblasti BOZP (poradenstvo v oblasti BOZP).

4 Počiatočná spolupráca

Bezprostredne po podpise zmlúv sa vykoná úvodný audit, pripraví sa potrebná dokumentácia BOZP a pripraví sa e-learningové prostredie na školenie zamestnancov.

5 Podpora

Dispečing Edjet je vám k dispozícii počas celej spolupráce. Priebežná spolupráca vychádza zo zákonných povinností, vašich požiadaviek alebo aktuálnych udalostí.

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone 777 967 347 a my vám pomôžeme.

Sieť poradcov

Ak ešte nemáte poskytovateľa BOZP, pridelíme vám jedného z našich dodávateľov.

Názov spoločnosti Krajina
Frame Solution s.r.o. Praha infoZobraziť
Rybná 716/24, Praha 110 00
https://framesolution.cz
Safety Partners s.r.o. Praha infoZobrazit
Dělnická 1020/54, Praha 170 00
https://www.safetypartners.cz
J.K. safety, a.s. Jihomoravský infoZobrazit
Rooseveltova 593/10, Brno 602 00
http://www.jkmarketing.cz

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP a OPP

Prenechajte povinnosti zamestnávateľa profesionálom.

 • Prevencia a hodnotenie rizík
 • Tvorba a aktualizácia dokumentácie BOZP
 • Školenie a informovanie zamestnancov
 • Zaznamenávanie a hlásenie pracovných úrazov
 • Poskytnutie ochranných prostriedkov OOP
 • Plnenie povinností v oblasti OPP
 • Kategorizácia požiarneho nebezpečenstva
 • Vytváranie a aktualizácia dokumentácie
 • Školenie a informovanie zamestnancov
 • Vykonávať pravidelné kontroly poskytovania OPP
 • Nasadenie hasiacich prístrojov a iného vybavenia OPP

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone 777 967 347 a my vám pomôžeme.


Úspešné príbehy

Mnohé spoločnosti z najrôznejších odvetví sa rozhodli pre lepší spôsob školenia svojich zamestnancov.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Začať teraz contact_support Chcem ponuku

Vyskúšajte 30 dní úplne zadarmo a bez záväzkov.