Online školenie

Bezpečnosť vo výškach

Online školenie o bezpečnosti vo výškach.

Určené pre Slovensko | Dostupné jazyky

Vyskúšajte si to zadarmo

Bezpečnosť vo výškach
§

Školenie nie je povinné

Zamestnávateľ nemusí zabezpečiť školenie. Spoločnosť Edjet odporúča, aby boli všetci zamestnanci vyškolení.

45 minút

Absolvovanie školenia trvá zamestnancovi menej ako hodinu. Dlhé obdobie platnosti.

Cieľ školenia

Cieľom školenia je základná schopnosť poskytnúť prvú pomoc na pracovisku aj mimo neho.

Obsah školenia

 • Čo je to práca vo výške?
 • Všeobecne záväzné právne predpisy
 • Povinnosti zamestnanca
 • Povinnosti manažérov
 • Odborná a lekárska spôsobilosť
 • Riziká a príčiny
 • Nebezpečenstvo pádu
 • Nebezpečenstvo pádu predmetu z výšky
 • Nebezpečenstvo zrútenia alebo pádu konštrukcie
 • Nedbalosť
 • Práca v náročných podmienkach
 • Prevencia
 • Odloženie alebo prerušenie práce
 • Zabezpečenie a ochrana proti pádu
 • Zábradlia
 • Práca na rebríku
 • Práce na lešení a plošine
 • Práce na strechách a vysokých budovách
 • Pád predmetov a materiálu
 • Pracujte na sebe
 • Zabezpečenie pod pracoviskom a v jeho okolí
 • Zabezpečenie proti pádu predmetov a materiálov
 • Ochrana proti pádu sa nevyžaduje
 • Osobné ochranné prostriedky (OOP)
 • Údržba a kontroly
 • Záverečný test

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone 777 967 347 a my vám pomôžeme.

Ukážka obsahu

Kurzy Edjet

Tento kurz je súčasťou komplexného súboru kurzov Edjet.

Zákonná odborná príprava

Ponúkame súbor zákonných kurzov vrátane školení BOZP, OPP a vodičov a ďalších.

Jedna cena

Všetky kurzy sú k dispozícii za jednu nízku cenu.

Aktualizácie obsahu

Obsah kurzov sa pravidelne aktualizuje v súlade s platnými právnymi predpismi.

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone 777 967 347 a my vám pomôžeme.


Úspešné príbehy

Mnohé spoločnosti z najrôznejších odvetví sa rozhodli pre lepší spôsob školenia svojich zamestnancov.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Začať teraz contact_support Chcem ponuku

Vyskúšajte 30 dní úplne zadarmo a bez záväzkov.