Online školenie

Bezpečnosť práce (BOZP)

Zákonné školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v súlade s platnou legislatívou Českej republiky.

§ Vyžaduje zákon

Určené pre Slovensko | Dostupné jazyky

Vyskúšajte si to zadarmo

Edjet - Online školenie BOZP
§

Školenie je povinné

Podľa zákona č. 262/2006 Z. z. musí každý zamestnávateľ zabezpečiť školenie pre všetkých svojich zamestnancov.

60 minút

Zamestnanci potrebujú na absolvovanie školenia iba jednu hodinu. Dlhé obdobie platnosti.

Cieľ školenia

Cieľom školenia je zabezpečiť bezpečné pracovisko v súlade s platnými právnymi predpismi.

Obsah školenia

Školenie BOZP zahŕňa 2 kurzy.
Jeden pre radových zamestnancov a jeden pre manažérov.

Zamestnanci

Základný kurz pre bežných zamestnancov zahŕňa:

 • Prečo je dôležitá bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci?
 • Čo je BOZP?
 • Zákonník práce
 • Práva a povinnosti zamestnancov
 • Riziká a opatrenia
 • Elektrické zariadenia, ohrievače a spotrebiče
 • Úraz elektrickým prúdom
 • Ergonómia práce na počítači, notebooku, tablete a mobilnom telefóne
 • Ručná manipulácia s bremenami, správne zdvíhanie bremien
 • Nebezpečenstvo pádu z výšky alebo hĺbky
 • Požiar, výbuch, čo robiť v prípade požiaru?
 • Osobné ochranné prostriedky (OOP)
 • Bezpečnostné značky a signály
 • Prvá pomoc, lekárničky
 • Organizácia bezpečnosti BOZP vo vašej organizácii
 • Kategorizácia prác
 • Záverečný test

Vedúci zamestnanci

Následný kurz pre vedúcich pracovníkov zahŕňa:

 • Povinnosti vedúcich zamestnancov
 • Stroje a technické zariadenia
 • Pracovné úrazy
 • Mimoriadne udalosti
 • Povinnosti zamestnávateľa
 • Oboznámenie nového zamestnanca s predpismi
 • Spracovanie a riadenie BOZP a OPP
 • Zabezpečenie pravidelného školenia BOZP a bezpečnosti
 • Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
 • Poskytovanie ochranných prostriedkov (OOP)
 • Vybavenie pracoviska požiarnym zariadením
 • Inštalácia bezpečnostného značenia
 • Vykonávanie údržby a revízií
 • Zaznamenávanie a hlásenie úrazov
 • Inšpekcia práce
 • Záverečný test

Vedúci zamestnanci musia najprv absolvovať základný kurz pre zamestnancov.

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone 777 967 347 a my vám pomôžeme.

Ukážka obsahu

Kurzy Edjet

Tento kurz je súčasťou komplexného súboru kurzov Edjet.

Zákonná odborná príprava

Ponúkame súbor zákonných kurzov vrátane školení BOZP, OPP a vodičov a ďalších.

Jedna cena

Všetky kurzy sú k dispozícii za jednu nízku cenu.

Aktualizácie obsahu

Obsah kurzov sa pravidelne aktualizuje v súlade s platnými právnymi predpismi.

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone 777 967 347 a my vám pomôžeme.


Úspešné príbehy

Mnohé spoločnosti z najrôznejších odvetví sa rozhodli pre lepší spôsob školenia svojich zamestnancov.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Začať teraz contact_support Chcem ponuku

Vyskúšajte 30 dní úplne zadarmo a bez záväzkov.